Lagen om vård av unga förkortning


Lvu lag

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen () med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år.


Lvu ålder

 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver.


 • Lvu ålder

 • Vad krävs för ett lvu

   Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli , då lagen () med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) skall upphöra att gälla. 2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.

  Lvu 2

  2. vård eller annan åtgärd enligt lagen () med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller 3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd. Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande.

   Omedelbart omhändertagande lvu

  vård eller annan åtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd. Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande.

  Lvm

  Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli , då lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen) skall upphöra att gälla. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen.

 • Lvu lag
 • lagen om vård av unga förkortning

 • Vårdnadshavares rättigheter vid lvu

  Beslut om att omhänderta barn kan tas både akut och för en längre tid. Lagen heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, och förkortas LVU. Att barnet omhändertas innebär att barnet placeras i ett familjehem eller på en institution som kallas hem för vård eller boende (HVB).

  Upphäva ett lvu

  LRV Lag om rättspsykiatrisk vård () LSO Lagen () om skydd mot olyckor LSS Lagen () om stöd och service till vissa funktionshindrade LuL Lagen () med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LVM Lagen () om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen () med särskilda bestämmelser om.