Kommunalförbund östergötland


 • kommunalförbund östergötland

 • Samordningsförbundet Östra Östergötland.
 • Östsam var ett kommunalförbund som

  Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun. Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun eller en region.


  Kommunalförbundet är en offentlig

  Vill du komma i kontakt med oss på fackföreningen Kommunal? Vi har kontor över hela landet, Kommunal Direkt svarar på fackliga frågor och medlemscenter kan hjälpa dig med ditt medlemskap.


  Samordningsförbundet Östra Östergötland.

 • Under förhandlar Kommunal runt 45 kollektivavtal för medlemmarnas räkning. Men vad är en avtalsrörelse, vilka krav ställer Kommunal och hur går det med förhandlingarna för ditt avtal? Vi har samlat allt du behöver veta om avtalsrörelsen ! Läs mer om avtalsrörelsen. Kommunal är en del av en facklig världsrörelse.

 • Kommunalförbunden styrs av förbundsordningar och

  Östergötland (Swedish pronunciation: [ˈœ̂sːtɛrˌjøːtland] ; English exonym: East Gothland) is one of the traditional provinces of Sweden (landskap in Swedish) in the south of Sweden. It borders Småland, Västergötland, Närke, Södermanland and the Baltic Sea.

   Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands

  Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen. Länsstyrelsen beslutar om kommuntal.

  Om oss. Kommunalförbundet Itsam

  Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen. Bidrag för tidiga insatser för asylsökande. Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända.


  Länsstyrelsen planerar och deltar

  En del kommunal verksamhet genomförs tillsammans med andra kommuner och organiseras i kommunalförbund. Kommunalförbunden styrs av förbundsordningar och förbundsöverenskommelser. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland - förbundsordning. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland - förbundsöverenskommelse.

  Ideella föreningar, kommuner och

   Kommunala företag (bolag) Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer. SKR tar fram principer för ägarstyrning samt stöd i form av handledningar, förslag och mallar.