Krav hyresgäst


Hyresgäst synonym

Det finns stora variationer också när det kommer till vad hyresvärdarna räknar som inkomst. En majoritet av fastighetsägarna godkänner sökande med osäkra inkomster, som tillfällig anställning eller timanställning, a-kassa, sjukpenning och sjukersättning.

Hitta hyresgäst

 • krav som fastighetsägare ställer på blivande hyresgäster. Det kan handla om inkomstkrav, tidigare skuldfrihet eller att försörjningsstöd inte god-känns som inkomst – något som kan göra att vissa hushåll kan få det svårt att etablera sig på den reguljära hyresmarknaden. Boverkets kartläggning.

 • Hyresgäst förstört lägenhet

  Du kan ansöka om vår hjälp med att vräka (avhysa) en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Då ska du ansöka om vanlig handräckning så att du kan få ditt krav fastställt. Den du har ett krav mot får samtidigt möjlighet att svara och ta ställning till kravet.


   Privat hyresvärd regler

  Som hyresgäst finns det regler som du behöver anpassa dig efter. Även om du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt har mycket som du kan bestämma över, så finns det också många delar där hyresvärden ställer krav.

 • Hyresgäst synonym
 • Hyresvärdens skyldigheter vid renovering

  Först och främst måste uppsägningsmeddelandet, för alla avtal som varat under längre tid än tre månader, vara skriftligt. En hyresgäst har dock möjlighet att säga upp avtalet muntligen under förutsättning att hyresvärden skriftligen bekräftar att vederbörande tagit emot uppsägningen.
 • krav hyresgäst
 • Hyresgäst rättigheter

  Referenser från tidigare boende. Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet.


  Vad är hyresgäst

  Om parterna har skrivit under ett avtal, är parterna alltså bundna till att uppfylla förpliktelserna som de genom avtalet har åtagit sig. Härtill är både hyresvärd och hyresgäst alltså bundna till att beakta en uppsägningstid på tre månader om detta regleras i hyresavtalet.

  Hyresgäst rättigheter renovering

   Grunden för uthyrning av bostäder och lokaler är hyresavtalet som reglerar vad hyresgästen och hyresvärden kommit överens om. Det är viktigt att skilja på om uthyrningen gäller bostäder eller lokaler, eftersom reglerna skiljer sig åt.


 • Hitta hyresgäst