Kommunal natt arbetstider


Veckoarbetstid kommunal natt

Inom Kommunals branscher finns det många verksamheter som kräver nattarbete. Det gäller bland annat kollektivtrafiken, brandförsvaret och vården. Nattarbete är egentligen förbjudet enligt arbetstidslagen, men om det ändå är nödvändigt kan arbetsmarknadens parter avtala om vilka villkor som ska gälla. Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Heltid natt undersköterska

Så förändras nattarbetstiden. 34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid. Detta gäller kommuner och regioner (SKR-avtalet) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.

 • Arbetstidslagen nattarbete
 • Arbetstidslagen nattarbete

 • Arbetstid. Vi i Kommunal är anställda i en mängd olika branscher och har olika yrken och arbetsgivare. Ändå finns det en hel del som förenar. Vi har till exempel arbetstider att förhålla oss till och kanske även en vilja att förändra schemat och den arbetstidsmodell som används hos arbetsgivaren. Här finns fakta om arbetstider.

 • Hur många nätter får man jobba i sträck

  Kommunal hade historiskt många avtalsyrkanden som gällde arbetstider. Ett av dem var att heltidsmåtten för de som arbetar natt skulle sänkas. Det har de också fått igenom – heltidsmåttet för dem som arbetar ständig natt sänks till 34,2 timmar per vecka.


  Fördelar med att jobba natt

   Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. I arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS ) finns särskilda regler om hur de som.


 • kommunal natt arbetstider
 • Natt ob kommunal

  Allt om Kortad nattarbetstid. Kortad nattarbetstid. Den 1 april minskar arbetstiden med två timmar per vecka för dem som jobbar ständig natt i kommun, region och kommunala bolag. Men lösningarna ser olika ut, och det finns både förlorare och vinnare. 20 artiklar. – 20 maj

 • Heltid natt undersköterska
  1. Vaken natt lön kommunal

  Arbetstid. Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas. Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband.


  Ständig natt arbetstid

  Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.