Studielån bidrag


Csn studiebidrag gymnasiet

Studiemedel – Bidrag och studielån Studiemedel består av två delar - ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola.


Studiemedel med högre bidrag

Studiestöd alla bidrag och lån för studier. Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera i Sverige eller utomlands. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Csn bidrag 2023

Som studerande i Sverige har du rätt till lån och bidrag från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Hur mycket beror på om du studerar heltid eller deltid samt hur länge du studerar. Du väljer själv hur mycket du vill låna, om du vill låna färre veckor för att begränsa din CSN-skuld.

Studielån ränta

  Så mycket pengar får du i bidrag och studielån. Under en fyraveckorsperiod kan du få 10 kronor i studiemedel, varav 3 i bidrag och 7 i lån. Har du barn kan du få ett ett högre bidrag. På den här sajten på CSN kan du räkna ut hur mycket du skulle kunna få i studiemedel.

Csn bidrag hur mycket

Den 1 januari införde riksdagen ett nytt studielån där vissa åldersgränser har höjts i villkoren. Du kan söka lånet till och med det år du fyller 60 år och lånet ska vara färdigbetalt vid utgången av det år du fyller 64 år. Det innebär att alla som tagit studielån före och under eller senare kommer att ha minst.
 • Csn bidrag universitet

 • Studiebidrag högskola

  Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

   Csn lån och bidrag

  Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansöka om bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet.

  Csn bidrag universitet

 • Studiebidraget är en del av studiehjälpen för gymnasiestudier. Studiebidraget fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du kan få det från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och studerar på heltid på gymnasiet. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller
 • studielån bidrag