Ändra text i förklaring excel


Ändra x- och y-axel i excel

Markera diagrammet i Excel och klicka på Design > Välj data. Klicka på det förklaringsnamn du vill ändra i dialogrutan Välj datakälla och klicka på Redigera. Obs!: Du kan uppdatera namnen Förklaringsposter och Axeletikett från den här vyn, och flera redigeringsalternativ kan vara tillgängliga.


Ändra skala diagram excel

 • Klicka på diagrammet som innehåller de förklaringsposter du vill redigera. Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Design. Markera den förklaringspost du vill ändra i rutan Förklaringsposter (serie) i dialogrutan Välj datakälla. Klicka på Redigera.
 • Förklaring: Ändra förklaringens position
 • X- och y axel diagram

   Normalt i Excel kan MID-funktionen som kombinerar SÖK- och LEN-funktionerna hjälpa dig att vända för- och efternamnen efter behov. Om ditt fullständiga namn är efternamn förnamn format, för att vända för- och efternamn, använd följande formel i en tom cell där du vill få resultatet.

 • ändra text i förklaring excel


 • Ändra värden på y-axeln excel

  Öppna en befintlig PowerPoint-mall som du har konfigurerat med hjälp av teckensnitt och formatmallar som du vill ange som standard. Välj Spara somfil >. Välj PowerPoint-mall (*.potx) i filtypslistan. Detta ändrar automatiskt mappplatsen till Anpassade Office-mallar (en personlig mallmapp).

  Axelrubriker excel

  Aktivera flikredigering och läsning i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio och Project. Öppna och skapa flera dokument i nya flikar i samma fönster, snarare än i nya fönster. Ökar din produktivitet med 50 % och minskar hundratals musklick för dig varje dag!.

   Annars ändras alla förekomster av

  Ändra stilen på texten i teckenförklaringen: Tryck på Stil nedanför knappen Teckenförklaring och justera sedan text- och fyllningsattribut. Ändra storlek på teckenförklaringen: Dra i de gröna punkterna runt teckenförklaringen.


 • Ändra skala diagram excel

 • I SmartArt ändras storleken

  Om du vill granska och ändra automatisk formatering på en gång kan du göra det i dialogrutan Autokorrigering. Klicka på Arkiv > Alternativ. Klicka Excel alternativ för språk > i dialogrutan Alternativ för autokorrigering. Markera kryssrutorna för den automatiska formatering du vill använda på fliken Autoformatera vid intyp.

  Förklaring: Ändra förklaringens position

  Byta språk på office paketet. Jag vill kunna skriva formler i Excel på engleska - allt annat är ju vansinne!!! Varför är det så svårt att ändra språk på office paketet alternativt i Excel. Tråden har låsts.