Säker vatten avstånd vägg


 • säker vatten avstånd vägg

  1. Vattenrör i vägg

  För rör mindre eller lika med 32 mm ska rörens centrumavstånd vara minst 60 mm. För rör större än 32 mm ska avståndet mellan rör eller skyddsrör vara minst 60 mm. Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör ska sticka ut mm från färdig vägg.

  Säker vatten fördelarskåp

  Väggen är utvecklad av Säker Vatten AB i samarbete med ledande byggföretag (JM, Skanska, NCC, Peab), försäkringsbolag, småhustilverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, SBUF. Väggen har provats i full skala vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

  Säker vatten vägg

 • För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats. Det finns två olika regler för avstånden beroende på rörens dimension. De största förändringarna i Säker Vattens branschregler är: • Reglerna har samordnats med BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll).

 • Säker vatten golvbrunn

  K views 10 years ago. Denna film instruerar hur man ska bygga en våtrumsvägg som är ett alternativ som uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation.


  Rörgenomföring vägg

  Vi räknar med att det går bort 11 cm (sneda väggar) och att det endast återstår 4 cm. Jag läser att avståndet ska vara minst 6 cm mellan väggens tätskikt och röret enligt branschregler Säker vatten.

  Säker vatten 2016

  Hela väggen i höjdled behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt om inte fuktsäkerhetsprojektering tillämpas. Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1. Hela golvytan är våtzon 1. Våtzon 1 har en radie på en meter utanför plats för bad eller dusch.
 • Säker vatten vägg

 • Läckageindikering säker vatten

   Vid rörgenomföringar i vägg: Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm. För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.

  Är säker vatten ett krav

  Säker Vatten skriver att egenskaper för alla konstruktioner, lösningar och material ska kunna redovisas enligt Boverkets byggregler. Vänerply Ergo 15 mm monteras som en liggande väggskiva istället för stående. Skivans fals ger en automatisk låsning.