Skog värde per ha


Värde skogsmark utan skog

Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare.

Skogsfastighet till salu

  Skogskunskap är en guide och rådgivare som hjälper dig att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.
 • Pris per hektar kalhygge

 • Pris skogsmark 2022

  Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co’s fastighetsmäklare. Statistiken redovisas per hektar och skogskubikmeter (m3sk) på riksnivå, uppdelat i tre regioner. Ta del av den senaste statistiken.


 • Pris på skogsmark


 • skog värde per ha


 • Värdera skog

  Vad kostar en hektar skog? # Förstår att det beror på olika omständigheter men vet någon mellan tummen och pekfingern vad skogen är värd per hektar. Är lite osäker på tillväxningen den varierar tydligen men det är mellan årig skog som odlats. Vad kostar en hektar?.

  Skogsmark till salu

  Hur mycket skog måste man ha för att leva på den? Hur stor den behöver vara är svårt att svara på. Om avkastningen per år och hektar är kronor så betyder hektar en årsinkomst på kronor, men tänk på att den genomsnittliga avkastningen kan vara både högre och lägre.


  Pris per hektar kalhygge

  Markpriser. Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde. Från och med maj publiceras nya rapporter hos Jordbruksverket.

  Pris på skogsmark

 • Skog. Alla; Skog; Lantbruk; Skogsmarkspriser – helår Skogsbarometern Skogsmarkspriser – halvår Skogsmarkspriser – helår Skogsbarometern Skogsmarkspriser – halvår Rapport: Skogsmarkspriser – helår Skogsbarometern Rapport: Skogsmarkspriser – halvår
  1. Värde skog m3sk

  av värdena på 1 ha med 0-årig skog, 1 ha med 1-årig skog o.s.v. upp till 1 ha med omloppstidens slutår. Denna summa divideras med totala antalet hektar ur de olika åldersklasserna så att man får ett hektarvärde. Tabellerna är upprättade med basen 10 kr per m3sk för 30 cm trädet, d.v.s. metodiken.