Debattartikel om flerspråkighet


Den svenska förskolan och

Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning Flerspråkigheten för med sig nya frågor, insikter och utmaningar. Det blir allt vanligare att människor är flerspråkiga eller gärna vill bli det. Här presenterar vi resultat av forskning om flerspråkighet.


Det här är en

Flerspråkiga barn och elever stärks i både språk- och kunskapsutveckling om de får använda alla sina språk i både förskola och skola. De lär sig sitt andraspråk på olika sätt och det finns inget rätt eller fel. Språk behöver inte konkurrera med varandra.

Lärarnas situation försvåras ·

  Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna överens om att det bara innebär fördelar att tala flera språk. Men det finns många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga. Som att tvåspråkiga barn är mer kreativa eller att flerspråkighet kan skydda mot demens.

 • debattartikel om flerspråkighet
 • Det här är en

  Det kunde konstateras att flerspråkigheten och de olika språken är klart spridda över hela kommunen. Såväl invandrartäta områden som andra områden av Uppsala har 10–20 språk på skolor och förskolor. Exempelvis undervisas det i cirka 20 språk på Sunnerstaskolan och cirka 13 språk på Flogstaskolan.
 • Stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling,
 • Men Therese Lindström Tiedemann och

  Språk är ett verktyg vi använder för att kommunicera. Människor som pratar samma modersmål kan upprätta sociala relationer med varandra. En person som talar sitt modersmål kan lära sig svenska och andra språk mycket enkelt. Att prata på modersmålet ger alla information om vem vi är.


  Stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling,

 • Det pågår en politisk debatt om huruvida modersmålsundervisning ska finnas kvar. Karin Sheikhi, språkforskare på Mälardalens högskola, ser flera risker med att ta bort rätten till.

 • Men Therese Lindström Tiedemann och


  1. Sverige är ett land som

  Flerspråkighet är väldigt vanligt förekommande i samhället och i skolvärlden. I takt med att Sverige utvecklas gör även språket det. Det svenska språket har ändrats mycket genom åren och en stor faktor som bidragit till detta är flerspråkigheten i landet. Majoriteten av Sveriges befolkning talar två eller flera språk dagligen.


  Som att tvåspråkiga barn är

  Att växa upp med flera språk blir allt vanligare i och med den ökade globaliseringen och rörligheten bland människor. Män och kvinnor från olika länder, med olika språk och olika kulturer möts och bildar en familj där deras framtida barn växer upp med flera språk.