Rapportering av förflyttning


 • rapportering av förflyttning
 • Cdb internet

  Asistencia y Tranquilidad con Expertos en Seguridad y Soporte En Línea. ¡Compra Ahora! ¡Compra Ahora Desde $24,91 Cada Mes y Con Hasta 42% de Descuento!.

  Individnummer

  I den här tjänsten kan du rapportera flytt av får, getter och grisar, till exempel om du sålt, köpt eller fått djur, eller om du skickat djur till slakt eller destruktion. Du ska även rapportera när du tar emot djur tillfälligt, till exempel om någon annans får är på ett av dina beten.


  Raka får

  Blanketten Rapportering av förflyttning – får och getter JSB använder du när du ska rapportera en flytt av får eller getter till förflyttningsregistret. Du ska rapportera varje gång du flyttar djur till en annan djurhållares produktionsplats liksom när du tar emot djur från en annan djurhållares produktionsplats.
 • Svensk lantbrukstjänst
 • Registrering av djur

  Förflyttningsdokumentet ska INTE användas för att rapportera förflyttning. För att rapportera förflyttning ska du använda E-tjänsten Rapportera Flytt av får, getter och grisar eller blanketten Rapportering av förflyttning - får och getter.

   När märka lamm

  • Rapporteringen av förflyttningen ska ske inom 7 dagar från det att djuren flyttades. • Rapporteringen kan göras av ett ombud för djurhållaren. Ombudet ska kunna visa upp fullmakt. A. Rapportör (djurhållare eller ombud) Fyll i namn, organisations-/personnummer, telefonnummer och mobiltelefonnummer. B. Förflyttning när du lämnar djur.


  Får som sällskapsdjur

  fastighet eller bostad i Sverige som efter utresan fortfarande ägs eller hyrs. En anmälan om flytt till utlandet ska göras skriftligt. Det finns inte något krav på att anmälan undertecknas egenhändigt av varje person som flyttar. Enligt allmänna principer är det tillåtet att använda sig av ett ombud.

  Svensk lantbrukstjänst

 • Förflyttningar ska ske på ett skonsamt sätt för både vårdtagaren och vårdaren. Det finns flera olika tekniker. Här visar Joana Svensson, utbildare på Durewal.


 • Skaffa getter

   riktar sig till alla som någon gång behöver hjälpa någon upp som har fallit. I utbildningen.