Webbutbildning mänskliga rättigheter


Mänskliga rättigheter funktionsnedsättning

Innehåll. En utbildning som innehåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger dig kunskap om: VARFÖR mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet. VAD mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga.

Socialstyrelsen ibic webbutbildning

 • Det finns många webbutbildningar för att lära sig mer om olika aspekter av mänskliga rättigheter. Här samlar vi ett antal av dessa som tagit fram av specialistmyndigheter och andra aktörer som länsstyrelserna samverkar med. Känner du till någon annan kostnadsfri webbutbildning som du tycker platsar på denna sida?.


 • webbutbildning mänskliga rättigheter

 • Tips: Webbutbildning i Mänskliga

 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  EU-fördragen innehåller några mänskliga rättigheter, såsom frihet från diskriminering och skydd av personlig data. Europakonventionen om mänskliga rättigheter är också en del av EU:s allmänna principer och ska följas av alla myndigheter som tillämpar EU-rätten.

   Mänskliga rättigheter är en

  Det övergripande syftet är att utbildningen ska bidra till en gemensam nomenklatur och ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att offentligt anställda ska känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom den egna yrkesutövningen.

  Introduktion till mänskliga rättigheter

  Lokal utbildning för ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning. På uppdrag och utifrån syfte och mål erbjuder SKR ett anpassat program åt kommuner och regioner. Utbildningen kan genomföras digitalt eller på plats i kommunen eller i regionen.


  Tips: Webbutbildning i Mänskliga

  Utbildningar med anledning av covid Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

  Johanna Romare konstaterar att

  Webbutbildning om funktionshinderspolitiken. Utbildningen ger kunskap om funktionshinderspolitiken, principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet och förebygga och motverka diskriminering.
 • Socialstyrelsen ibic webbutbildning
 • Mänskliga rättigheter är en webbutbildning

   Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling och trädde i kraft Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner att: slaveri, slavhandel och tvångsarbete ska förbjudas. ingen ska utsättas för godtycklig arrestering.