Urinvägsinfektion blod barn


Njurbäckeninflammation barn symtom

Urinvägsinfektion är en ganska vanlig sjukdom hos barn. Den orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och urinblåsan. När bakterierna stannar där kallas det blåskatarr. Sprider sig bakterierna upp till njurarna och njurbäckenet kallas det njurbäckeninflammation.

  Urinvägsinfektion barn symtom

Urinvägsinfektion hos barn. Urinvägsinfektion innebär att urinvägarna har infekterats av bakterier och är vanligt förekommande hos barn mellan 1 och 6 år. Vanliga symptom är att barnet kissar ofta och att det svider när barnet kissar. Barnet kan också få feber och magont.

 • urinvägsinfektion blod barn
 • Urinvägsinfektion barn <2 år

  Nyfödda barn kan ha en tegelröd fläck i blöjan de första veckorna. Det är oftast inte blod utan beror på salter i urinen som kallas uratkristaller. Det behöver undersökas med urinsticka. Det brukar försvinna efter två till tre dagar. Blod i urinen hos spädbarn kan bero på en irritation i urinröret. Synligt blod behöver alltid.

  Urinvägsinfektion barn under 2 år

  Urinvägsinfektion hos större barn Hos barn över två år skiljer man på tre typer av urinvägsinfektioner: cystiter, pyelonefriter och asymtomatisk bakteriuri (ABU). Hos mindre barn skiljer man inte på det, dels eftersom de inte kan berätta om sina symtom, dels för att alla behandlas likadant.


  Urinvägsinfektion barn förskola

  Urinvägsinfektion hos barn uppstår när bakterier tar sig in i urinröret. Det är den vanligaste orsaken till bakteriell infektion hos barn och handlar inte om dålig hygien eller att barnet blivit nedkylt. En del barn har lättare att få urinvägsinfektion än andra.

  Urinvägsinfektion barn ont i magen

   En orsak till hematuri som är vanligare hos barn. Njurbäckeninflammation. Kan ge hematuri, och andra symtom som feber, frossa och smärta i ländryggen. Tumörsjukdom. En mer sällsynt orsak till blod i urinen är att det beror på en tumör någonstans i urinvägarna eller prostatacancer.

 • Urinvägsinfektion barn 3 är
 • Urinvägsinfektion barn pojke

  Hur märker man att barnet har en urinvägsinfektion? De vanligaste symtomen på urinvägsinfektion är att barnet behöver kissa ofta och att det svider när barnet kissar. Barnet kan också ha svårt att hålla tätt. Urinen kan lukta annorlunda och även blod i urinen kan förekomma.

  Urinvägsinfektion barn 3 är

 • Buksmärtor, inkontinens, enures, miktionssveda, illaluktande urin, täta trängningar. Oklar feber, det vill säga utan tecken till fokal manifestation, är ofta viktigaste symtomet vid UVI hos mindre barn. Hos spädbarn ofta ospecifika symtom som dålig viktökning, allmänt missnöje eller långdragen ikterus.