Norrskogs naturreservat


Svaneholm norrskog

The nature reserve Norrkrogs Naturreservat is located at and on a rugged rock massif on the northern shore of the bay Slätbaken near Stegeborg, about 35 kilometers southeast of Norrköping. The southern exposure of the massif and the very old, almost untouched forest within the hectare Norrkrogs Naturreservat provide special environmental.

Stegeborg vandring

  Norrskogen naturreservat Length: mi • Est. 39m Beautiful nature trail in the Norrskogen nature reserve near Gålö in Stockholm County This forest and meadow trail goes through Norrkogen nature reserve and past Blista Fjärd's beach. Beautiful views are guaranteed. The route starts at Stegsholms Gård, where there are parking spaces for cars.

  Stegeborg norrkrog

I Norrskogens naturreservat finns blandsumpskog, lövsumpskog och grandominerad barrskog på blockrik, kalkpåverkad mark. Kalkförekomsten i moränen har lett till att området är mycket artrikt och att fältskiktet till stor del består av örter.

Kartor över Sverige. Upptäck lokala

Norrskogens naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län. Området är naturskyddat sedan och är 20 hektar stort. Reservatet omfattar höjder söder om sjön Gisen. Reservatet består av barrskog, lövskog och sumpskog.


Få resultat på Eniro.

Explore one of 1 easy hiking trails in Norrskogen naturreservat that are great for the whole family. Looking for a more strenuous hike? We've got you covered, with trails ranging from 68 to 68 feet in elevation gain. Whatever you have planned for the day, you can find the perfect trail for your next trip to Norrskogen naturreservat.

Men sträcker sig även

 • Explore one of 1 easy hiking trails in Norrskogen naturreservat that are ideal for the whole family. Looking for a more challenging hike? We've got you covered, with trails ranging from 17 to 17 meters in elevation gain. Whatever you have planned, you can find the perfect trail for your next trip to Norrskogen naturreservat.


 • Vill du hitta de bästa lederna

  The nature reserve Dalby Norreskog borders the national park Dalby Söderskog. It is located on the northern outskirts of Dalby, approximately 10 kilometers southeast of Lund. The forest of the hectare nature reserve and the national park with the intervening pastures are forming Dalby Hage, a landscape used for over 1, years as a pasture.


  Naturreservatet ligger i ett

  Norrkrog naturreservat | Länsstyrelsen Östergötland. Gles tallskog med gamla ekrar klamrar sig fast i de branta sluttningarna. Nedanför branterna och i dalgångar och raviner växer en blandning av olika trädslag. Promenera längs vandringsleden upp på höjderna så kommer du belönas av en hisnande utsikt över Stegeborg och Slätbacken.
 • norrskogs naturreservat
 • Men sträcker sig även