Avspärrat på engelska

avspärrat på engelska
Vad är AVSPÄRRAT på Engelska - Engelsk Översättning avspärrat secured cordoned off restricted locked down sealed off on lockdown off limits closed blocked secure Exempel på att använda Avspärrat i en mening och deras översättningar Det är avspärrat tills vidare. It's secured until further notice.
Twitty

Vad är värderingar på engelska

vad är värderingar på engelska
Värdering kan syfta på: Värdering (sociologi) – ett sociologiskt / psykologiskt begrepp. Värdeteori – ett filosofiskt begrepp. Värdering – ett ekonomiskt begrepp, se värde (ekonomi) Företagsvärdering – uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag. Svenska värderingar – värderingar typiska för Sverige.
Riflers

Betraktade engelska

betraktade engelska
Engelska: Svenska: regard [sb] as [sth] vtr + prep (look upon) anse, betrakta vtr: He regarded him as a hero. Han ansåg sig vara (or: betraktade sig som) en hjälte. regard [sth] as [sth] vtr + prep (think of) uppfatta, betrakta vtr: She regards it as an exception to the rule. Hon uppfattade (or: betraktade) det som ett undantag för regeln.
Tierces

Centrala gränsvärdessatsen engelska

centrala gränsvärdessatsen engelska
Centralagränsvärdessatsen Normalapproximation – Binomialfördelning – Poissonfördelning Poissonapproximation – Binomialfördelning Denabsolut uppkommer vanligastefördelningen. enmängdolika Den situationer. En kontinuerlig stokastisk variabel norm alfördelad (,)om edparam etrar och täthetsfunktionen = 1 • Väntevärde och = varians,= är, dvs∼.

Uttryck translate engelska

uttryck translate engelska
uttryck s: The expression "basket case" has an interesting history. expression n (gesture) gest s: uttryck s: He raised his hands in the universal expression of surrender. phrase n (expression) uttryck s: Charlie uttered a phrase that I would rather not repeat in polite company. expression n (manifestation) uttryck s: manifestation s.
Alterne

Fridlysta djur engelska

fridlysta djur engelska
Fridlysta groddjursarter Alla Sveriges groddjursarter är fridlysta i hela landet. Svenskt namn Vetenskapligt namn Grönfläckig padda ^ Bufo viridis Gölgroda ^ Rana lessonae Klockgroda ^ Bombina bombina Långbensgroda ^ Rana dalmatina Lökgroda ^ Pelobates fuscus Lövgroda ^ Hyla arborea.
Sortly

Ett ålderdomshem engelska

ett ålderdomshem engelska
Engelska: Svenska: rest home n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for the elderly) äldreboende, ålderdomshem s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, : "boll", "person", "Stockholm". Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.
Taphria

Flamländska på engelska

flamländska på engelska
flamländska - Översättning till engelska - exempel svenska | Reverso Context. Översättning med sammanhang av "flamländska" i svenska-engelska från Reverso Context: den flamländska regeringen, flamländska gemenskapen.

Såg just översätt engelska

såg just översätt engelska
Översättning av "såg på" på engelska. Particip. Verb. looked at watched looked upon looked on look at saw on saw at was watching saw in was looking at. looked up at. Mer. Första gången vi såg på varandra. First time we looked at each other, I guess. Han såg på allting genom en låtsats kamera.
Babiism

Tåliga på engelska

tåliga på engelska
tåla (även: hjälpa, främja, upprätthålla, försörja, gynna, underhålla, biträda, assistera, uthärda, finna sig i) volume_up. support [ supported|supported] {vb} more_vert. Trettio personer hindrades från att vittna till hans försvar, eftersom domarna inte tillät dem att tala.
Vermes

Svenska till engelska stjärntecken

svenska till engelska stjärntecken
Dessa stjärntecken kallas på engelska för ”Astrological Signs” eller ”Zodiac Signs”. Man brukar dela in samtliga ”Astrological Signs” i olika element. Vatten; Eld; Jord; Luft; Vet du vilka stjärntecken som tillhör de olika elementen? 1. Vatten. Här finner vi Cancer (Kräftan), Pisces (Fiskarna) och Scorpio (Skorpionen).
Alarbus