Centrala gränsvärdessatsen engelska


Centrala gränsvärdessatsen formel

Normalfördelningens betydelse framgår av den centrala gränsvärdessatsen enligt vilken summan av ett stort antal oberoende slumpmässiga variabler är approximativt normalfördelad under vissa allmänna förutsättningar oavsett vilken fördelning dessa variabler hade från början.

Centrala gränsvärdessatsen 30

Översättningar av "Centrala gränsvärdessatsen" till engelska i sammanhang, översättningsminne Böjning Stam Matcha ord Varianten av ICA för att maximera icke-Gaussiskheten motiveras av den centrala gränsvärdessatsen och använder kurtosis och negentropi.

Central limit theorem

  Translations in context of "gränsvärdessatsen" in Swedish-English from Reverso Context: Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

  Den centrala gränsvärdessatsen är en

Översättning med sammanhang av "gränsvärdessatsen" i svenska-engelska från Reverso Context: Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Engelska. Svenska. Conditional Probability. Betingad

Den centrala gränsvärdessatsen är en fundamental sats inom statistik. Enligt centrala gränsvärdessatsen gäller att om man adderar ett stort antal oberoende slumpmässiga variabler, eventuellt med olika sannolikhetsfördelningar, men med ändliga varianser, kommer summan att gå mot en normalfördelning.


Centrala gränsvärdessatsen, Central Limit Theorem.

 • Centrala gränsvärdessatsen: Teori som säger att när vi tar många urval ur en population kommer medelvärdet i urvalen bilda en normalfördelning centrerat på det sanna medelvärdet i populationen. Ligger till grund för signifikansberäkningar. Engelska: Central limit theorem. Konfidensintervall.


 • centrala gränsvärdessatsen engelska


 • Här finns översättningar mellan

  Centrala gränsvärdessatsen Betingad sannolikhet (Kumulativ) fördelningsfunktion Händelse Uttömmande Väntevärde Oberoende Snitt Väntevärde Minneslös Disjunkt Utfall Täthetsfunktion Frekvensfunktion (Slumpmässigt) försök Stokastisk variabel Utfallsrum Standardavvikelse Likformig fördelning.
 • Centrala gränsvärdessatsen, Central Limit Theorem.


 • Engelsk översättning av 'normalfördelning' -

  Centralagränsvärdessatsen Normalapproximation – Binomialfördelning – Poissonfördelning Poissonapproximation – Binomialfördelning Denabsolut uppkommer vanligastefördelningen. enmängdolika Den situationer. En kontinuerlig stokastisk variabel norm alfördelad (,)om edparam etrar och täthetsfunktionen = 1 • Väntevärde och = varians,= är, dvs∼.