Fridlysta djur engelska


Översättningar av ord FRIDLYSTA från svenska

Translation of "fridlysta" in English. Adjective. protected. Tapirerna är fridlysta men jagas på vissa ställen. The tapirs are protected but are hunted in some places. Avser produktiv skogsmark utanför fridlysta områden. 3. For productive forest land outside of protected areas. 3.

Engelsk översättning av 'fridlyst' -

  Översättning av "fridlyst" till engelska. protected är översättningen av "fridlyst" till engelska. Exempel på översatt mening: Rådjuren i skogen är fridlysta, så de måste slaktas direkt. ↔ Deer in these forests are protected, so you gotta butcher them on the spot. fridlyst.


 • Det kan exempelvis handla
  1. Översättning med sammanhang av

  frid. fridag. fridfull. fridfullhet. fridfullt. fridlysa. fridlysning. fridlyst. Ännu fler översättningar i engelsk-svenska lexikon.

  Protected är översättningen av

  Cirka av de cirka 50 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i vissa län. De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen ().


  Cirka av de cirka

  Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor från engelska till fler än andra språk direkt.

  Vattenbruksanläggningar är ibland utsatta

  De fåglar som avses i avtalet och som påträffas i Finland är fridlysta enligt naturvårdslagen med undantag av några vattenfåglar som nämns i jaktlagen. The birds referred to in the Agreement and found in Finland are protected under the Nature Conservation Act, with the exception of some water birds protected under the Hunting Act.

  Det kan exempelvis handla

 • Fridlysta groddjursarter Alla Sveriges groddjursarter är fridlysta i hela landet. Svenskt namn Vetenskapligt namn Grönfläckig padda ^ Bufo viridis Gölgroda ^ Rana lessonae Klockgroda ^ Bombina bombina Långbensgroda ^ Rana dalmatina Lökgroda ^ Pelobates fuscus Lövgroda ^ Hyla arborea.
 • fridlysta djur engelska

 • Protected är översättningen av

 • Hotade djur, växter och

  Det handlar om att hitta djur som skrämmer djur. Sverige har hundra gånger fler vildsvin än Finland – men hårt jakttryck har lett till ökade skador: ”Man sköt en del fel djur”.