Finlands flagga regler


 • Flaggdagar finland 2022

 • Flaggdagar finland 2022

  Flaggningstiderna varierar i viss mån beroende på flaggdag. Följande rekommendationer baserar sig på förordningen om flaggning eller ges i samförstånd med Inrikesministeriet. Runebergsdagen: flaggan hissas kl. 8 och halas vid solnedgången (i Helsingfors cirka i Utsjoki cirka ).

  Flaggdagar åland

  Det vanliga är att man använder en annan flagga parallellt med Finlands flagga. Det förutsätter ändå att man har tillgång till flera flaggstänger. – I den händelse att man vill flagga med flera flaggor bör antalet flaggstänger motsvara antalet flaggor.

 • finlands flagga regler

 • Flaggdag idag finland

  Den som använder Finlands flagga skall använda en flagga som har rätta proportioner och färger. Finlands flagga får inte förses med några extra figurer och man får inte saluföra flaggor som klart skiljer sig till färg och proportioner från den regelmässiga flaggan.
 • Finlands flagga historia
 • Finlands flagga historia

 • Att flagga är ett fint sätt att visa glädje och betona att det finns anledning till fest. Att flagga är också ett värdigt sätt att visa respekt eller berätta om sorg. Man behöver inte vara rädd för att flagga, snarare kan man hissa flaggan i topp även av minsta orsak.
  1. Flaggdagar finland 2023

  Flaggan är antingen nationalflagga eller statsflagga. 2 §. Nationalflaggan är rektangulär och dess proportioner är: 1) höjden 11 och längden 18 måttenheter; 2) bredden på korsets arm 3 måttenheter; samt. 3) fältens höjd 4, de inre fältens längd 5 och de yttre fältens längd 10 måttenheter. 3 §.


  Finska flaggan bilder

   Förordning om flaggning med Finlands flagga. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 9 § lagen den om Finlands flagga (/78): 1 §. På byggnad som användes av statens ämbetsverk, anstalt eller inrättning samt på offentlig byggnad i landskapet.

  Finlands flagga betydelse

  Flaggan antogs efter det Finska inbördeskriget I statsflaggan infogas Finlands statsvapen i mitten av korset. Försvarsmaktens flagga är tretungad med statsvapnet i mitten av korset. Presidentens flagga är tretungad med statsvapnet i mitten av korset samt Frihetskorset i vänstra hörnet.


  Flaggdag finland

  En flagga som är sliten, trasig eller urblekt bör ej flaggas med. Hur en uttjänt flagga ska förstöras finns inga tydliga regler för. Men grundregeln är att även en kasserad flagga bör behandlas med respekt och att en gammal flagga inte ska ligga och skräpa eller användas till annat.