Naturvetenskapligt gymnasium göteborg


Kitas gymnasium antal elever

Naturvetenskap och samhälle är en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar det naturvetenskapliga biologiska perspektivet med studier av människan som social och kulturell varelse. Det är ett brett program som ger en försmak av högskolestudier.

Söka gymnasium göteborg

  På Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot naturvetenskap får du fördjupa dig inom de fyra mest centrala ämnena i naturvetenskap: matematik, biologi, fysik och kemi. För att få en förståelse för naturvetenskap krävs en blandning av praktiska och teoretiska moment i inlärningen.

 • Klara gymnasium göteborg


 • Kitas gymnasium
 • Bästa gymnasium göteborg natur

  Gymnasium med inriktning naturvetenskap i Göteborg. Är du extra intresserad av matematik, fysik och kemi? Låter läkare, civilingenjör och forskare som spännande yrken? Då är naturvetenskapsinriktningen något för dig!.

  Kunskapsgymnasiet göteborg merit

  Inriktning Naturvetenskap. Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du har möjlighet att både fördjupa och bredda dig. Vi erbjuder exempelvis fördjupning inom biologi i kurserna Bioteknik och Läkemedel och gifter.
 • naturvetenskapligt gymnasium göteborg

 • Kitas gymnasium

  Naturvetenskapsprogrammet är ett brett universitetsförberedande program med fokus på naturvetenskap och matematik. Här får du utveckla din nyfikenhet, problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande. Genom det senaste inom vetenskap får du vara med och hitta lösningar för en bättre framtid.


  Klara gymnasium göteborg

 • Den här utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Utbildningen ger dig en god förberedelse inför vidare studier på högskolenivå.
  1. Tekniskt gymnasium göteborg

  Du lär dig att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, det vill säga att tänka kritiskt, föra logiska resonemang, arbeta med problemlösning och systematiska iakttagelser. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig grund och de som bygger på icke-vetenskaplig.

  Ekonomi gymnasium göteborg

  Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter att åka utomlands som en del i din utbildning. Vi har avtal med ett hundratal lärosäten i 31 olika länder. Utbytesstudier gör det möjligt för dig att läsa en eller två terminer vid ett utländskt lärosäte.