Skl webbutbildning diabetes


Forskning visar att diabetespatienter

Treatment Option That May Help Reduce Your A1C. Learn What May Help. Learn About A Non-Insulin Injectable That May Help Your Body Release Its Own Insulin.


    Faktaguiden vänder sig till patienter

genom en helt kostnadsfri webbutbildning. Webbutbilrningen Äldre med diabetes har tagits fram av nationella programrådet för diabetes NPR-D. Den är helt kostnadsfri och tar mindre än 2 timmar att göra. Utbildningen består av flera delar, bland annat om diabetessjukdom, medicinsk behandling, omvårdnad och komplikationer.

SKL - Gratis webbutbildning

uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. Utbildning är ett komplement till annan kompetenssäkring och bör därför alltid kombineras med en individuell bedömning. Webbutbildningen är framtagen av SKR. Drift och support sköts av Svenskt Demenscentrum. Liknande evenemang Kontakta oss Kontaktformulär SKR.

Kännedom om: • Skillnaden mellan

    Webbutbildningar – Vå Webbutbildningar Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg samlade på ett ställe. Utbildningar som du kan använda enskilt eller i grupp. Du hittar till exempel utbildningar inom bemötande, nutrion, palliation, läkemedel och psykisk hälsa.

Det nationella programrådet för

Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar Socialstyrelsen att alla patienter med diabetes typ 2 går en sådan utbildning. Här är en handledning hur du ska hålla i utbildningen.

Diabetes papper, diabetologi. Nyheter om

Du som omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet att öka din kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes framtagen i samarbete med SKL. Den kostnadsfria utbildningen består av flera delar, med möjlighet att göra de olika delarna vid ett eller olika tillfällen.


Denna webbutbildning ger baskunskaper inför

onsdag, 24 juni Du som omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet att öka din kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes framtagen i samarbete med SKL. Den kostnadsfria utbildningen består av flera delar, med möjlighet att göra de olika delarna vid ett eller olika.
  • SK-kurser Socialstyrelsen och Uppdragsutbildning

  • SK-kurser Socialstyrelsen och Uppdragsutbildning

  • Webbutbildningen är framtagen av Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet på uppdrag av och i samverkan med SKL och nationella programrådet diabetes. Webbutbildningen är framtagen som ett stöd till vårdprogrammet. Syftet är att den ska bidra till en förbättrad diabetesvård för äldre och en jämlik vård!.


  • skl webbutbildning diabetes