Tänka på vid skilsmässa


Hur vet man om man borde skilja sig psykologiguiden

Betänketiden i samband med en skilsmässa är 6 månader. När betänketiden löpt ut är skilsmässan ett faktum. Om makarna inte är eniga om att en skilsmässa ska ske är det obligatoriskt med en betänketid på sex månader. Detsamma gäller om makarna är eniga, men har barn under 16 år som fortfarande bor hemma med dem.

Separation faser

 • Umgås med vänner som är lätta att vara tillsammans med och som visar dig medkänsla. Knyt band med ditt nätverk och ursprungsfamilj. Unna dig att reflektera och sörja så att du kan börja blicka framåt. Om det är en alltför smärtsam separation rekommenderar jag att själv gå i terapi.
 • Separation faser


 • Skilsmässa regler

  Om det finns gemensamma barn under 16 måste skilsmässan dock föregås av betänketid. Om du och din partner har rätt till direkt skilsmässa kommer en dom om äktenskapsskillnad att skickas hem. Om betänketid krävs börjar den löpa från det datum som tingsrätten tagit emot den gemensamma skilsmässoansökan.

  Bodelning / skilsmässa

  Tingsrätten beslutar om när betänketiden börjar och slutar. Kom ihåg att den som vill att skilsmässan ska gå igenom måste begära så kallad fullföljd. Denna måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått och senast inom ett år från det att betänketiden började.

  Ekonomiska skyldigheter vid skilsmässa

  Vi be­rät­tar här om skils­mäs­sa steg för steg. 1. Lämna in an­sö­kan om skils­mäs­sa. Skils­mäs­sa börjar med att ni skic­kar in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till tings­rät­ten. Det kallas också att ansöka om äk­ten­skaps­skill­nad. Ni kan ansöka till­sam­mans eller en av er kan ansöka själv.

  Skilsmässa med barn

   Här hittar du 25 steg på vägen för en lättare skilsmässa – allt från bodelning, vårdnad och livet efter. Christina Lundell l@ Förra året slutade 25 äktenskap i skilsmässa. Exfrun var i snitt 42 år och exmaken hade fyllt 45 år när de tog beslutet.

  Att tänka på vid separation med barn

  Vid en separation eller skilsmässa är det viktigt att få ett hum om de egendomar och skulder som finns. Genom detta får du en förståelse för vilka ekonomiska möjligheter som finns i att ta över den gemensamma bostaden eller köpa en ny bostad.
 • tänka på vid skilsmässa

  1. Tingsrätten skilsmässa

  3 punkter som Du måste tänka på inför en skilsmässa. Enkelt förklarat kan en skilsmässa delas upp i två delar – en känslomässig del och en mer praktisk del som i huvudsak rör ekonomi och juridik. Den känslomässiga delen av skilsmässan hanterar de flesta med hjälp av vänner och familj även om det blir allt mer vanligt att man.