Takläggare säkerhet


 • Taksäkerhet skåne

 • Branschregler takläggning

  Den som ytterst ansvarar för säkerheten på taket är fastighetsägaren. Detta gäller i samband med att arbeten ska utföras på taket som exempelvis vid en takomläggning och sotning. Fastighetsägaren är också ansvarig för att inte snö eller istappar faller ned och skadar egendom eller leder till personskador.

  Regler för taksäkerhet

  Takskydd är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak. Man kan säga att takskyddet har två funktioner, att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak som är den mest primära funktionen, samt att skydda taket i sig, d.v.s. att tegelpannor eller annat.

 • takläggare säkerhet


 • Taksäkerhet stockholm

  Räcket bör vara minst 1 meter högt och klara av att utsättas för påfrestning av exempelvis en persons kroppsvikt. Skyddsräcken kan även sättas på områden på taket som hinder för att personer inte ska kunna beträda vissa delar på taket som inte klarar av tyngden.

  Taksäkerhetsanordningar

  Taksäkerheten skyddar tak och hängrännor från att skadas. Snö och is som lossnar är inte bara riskabelt för människor, utan kan även skada själva taket på sin väg neråt. Särskilt utsatta är sådant som ”sticker ut” på taket samt fotrännor och hängrännor.

   När krävs takstege

  Taksäkerhet Syd. Vi är erfarna takläggare och erbjuder montage med bitumenprodukter som är anpassade för det nordiska klimatet. Vi arbetar med termisk isolering, takvegetation, papptak, tätskikt på gårdsbjälklag och taksäkerhet. I folkmun är vi pappläggare.

  Riskanalys takarbete

   Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader. Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste.

  Taksäkerhet skåne

 • Regelverket kring taktsäkerhet gäller nästan alla hus i Sverige. Taket måste vara säkert att beträda för de yrkesgrupper som måste klättra upp för att kunna utföra sitt arbete, som sotare, snöröjare och takläggare som ska utföra reparationer och andra nödvändiga arbeten på ett tak.


 • Taksäkerhet göteborg

  En klantig takläggare (jag själv) har misslyckats med att få Renovering och byte av tak i Eskilstuna Renovering och byte av tegel till plåt på två fristående Byta takpannnor, papp, reglar i Skultuna Byta takpannnor, papp, reglar och allt som behövs. Mitt tak är Renovera taket på Värmdö.