Grundämnet uran


Uran sverige

  Ämnet uran upptäcktes år av den tyske apotekaren Martin Heinrich Klaproth. Dess CAS-nummer är Att uran har det högsta atomnumret av naturligt förekommande grundämnen betyder inte att ämnet är det tyngsta mätt i densitet. I detta avseende ligger uran endast på sjunde plats och kommer efter bland annat osmium och iridium.


Uran kärnkraft

 • Grundämnet uran (U) Uran är grundämne 92 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för uran vilket betyder att uran har nittiotvå protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för uran är U och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider. Grundläggande data om uran Neptunium Uranium Kemiskt tecken U Ämnesklass Aktinoider.


 • Vad är uran

  Uran och dess egenskaper. Grundämnet uran, med den kemiska beteckningen U, är det tyngsta av de naturligt förekommande grundämnena – en tungmetall tillhörande aktiniderna – och dessutom radioaktiv (alfastrålande). Uran förekommer, dock i mycket låga halter, i jordskorpan och i haven.

  Uran egenskaper

  Det tyngsta grundämnet som finns i naturen är uran, vars atomkärnor innehåller 92 protoner och neutroner. Atomkärnor hos tyngre element blir mer och mer instabila på grund av det ökande antalet positivt laddade protoner.

  Uran farligt

  Grundämnets kemiska symbol är U och det engelska namnet för grundämnet är Uranium. Atomnumret för Uran är 92, och den relativa atommassan hos Uran är u. Grundämnesklassificeringen för Uran är Aktinoider, och grundämnet tillhör grupp 3 och period 7 i det Periodiska systemet.
 • Uran kärnkraft

 • grundämnet uran
 • Uran-238

  Grundämnet uran har den kemiska beteckningen U och har det högsta atomnumret av de naturliga grundämnena, vilket är atomnummer Atomnumret anger antalet protoner i grundämnets atomkärna. Naturligt uran förekommer i flera olika isotoper. En isotop är en variant av grundämnet.


 • Uran-238

  1. Vad används uran till

  Elasticitet · Elektriska egenskaper · Elektronaffinitet · Elektronkonfiguration · Elektronegativitet · Förekomst (i människor) · Goldschmidtklassifikation · Hårdhet · Jonisationspotential · Kristallstruktur · Kärnstabilitet · Ljudhastighet · Magnetism · Maximumvalens.

  Uran-235

  Uran är ett grundämne välkänt för sin radioaktivitet. Här är en samling fakta om de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos denna metall. Uran Grundläggande fakta Atomnummer: 92 Atomsymbol för uran: U Atomvikt: , Elektronkonfiguration: 7s 25f36d Ordets ursprung: Uppkallad efter planeten Uranus Isotoper Uran har sexton isotoper.