Spanska personliga pronomen


 • Vosotros spanska


 • Objektspronomen spanska

  1. nosotros, nosotras (vi) 2. vosotros, vosotras (ni) 3. ellos, ellas, ustedes (de/dem, ni) Spanska och svenska personliga pronomen liknar varandra. Observera dock att det inte finns en spansk motsvarighet till svenskans den/det – på spanska är allting antingen maskulint eller feminint (él, ella).


 • spanska personliga pronomen

 • Direkt objektspronomen spanska

   Possessiva pronomen. Med possessiva pronomen menas "ägande": "min boll, hennes katt" m.m. Possessiva pronomen singular. mi casa mitt hus. tu casa ditt hus. mi gato min katt. tu gato din katt. su casa hans/hennes hus. nuestra casa vårt hus.

  Personliga pronomen svenska

  I denna video kan du lära dig några personliga pronomen på spanska. Kom ihåg att dessa kan variera beroende i vilket spansktalande land du är i. använd.

  Ustedes spanska

  Start studying spanska 10 (personliga pronomen). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Svg Vector Icons:

  Vosotros spanska

 • Spanske personlige pronomen: jeg. Et personlig pronomen er det kalles de norske ordene ' jeg ', ' du ', ' han ', ' hun ', ' vi ' og ' de '. Akkurat som norsk har spansk et sett med personlige pronomen. Det spanske ordet for ' jeg ' er ' yo '. Ordet ' yo ' brukes vanligvis som et emne for et verb (' jeg går ', ' jeg ser ', ' jeg jobber ' osv.).
  1. Personliga pronomen tyska

  ustedes. Ni (artighet till flera människor) ella. hon. usted. Ni (artighet till en peson) 21 terms. Teacher. 22 terms.


  Possessiva pronomen spanska

  Spanska: me te - - - nos os los, las Tyska: mich dich ihn, sie, es - - - uns euch sie Kroatiska/Bosniska/Serbiska: mene, me, meni, mi tebe, te, tebi, ti njega, ga, njemu, mu/nju, ju, je, njoj, joj/njega, ga, njemu, mu - - - nas, nama vas, vama njih, ih, njima, ima.


  Personliga pronomen engelska

  Ustedes, vosotros & vosotras. USTEDES is the plural form of you. In English, the same word is used to refer to the second person in both singular and plural. So, Ustedes is more like you guys or you all. In Spain, however, people say VOSOTROS or VOSOTRAS instead of USTEDES, but the meaning is the same. Ellos & Ellas.