Underrättelseanalys grundkurs lund


Underrättelseanalys antagning

  Kunskaper i underrättelseanalys är en efterfrågad kompetens inom bland annat departement och myndigheter såsom Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Tullverket.

Underrättelseanalys kandidatkurs

Underrättelseanalys: Grundkurs, 30 hp. Grattis till din plats och välkommen till studier i Underrättelseanalys och kursen UNDA Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk.
 • Underrättelseanalys: grundkurs distans
 • Underrättelseanalys: grundkurs distans

 • Underrättelseanalys: Kandidatkurs, 30 hp; Grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i underrättelseanalys ges på distans. Under grundkursen genomförs en träff (närvaro obligatorisk) i Lund. Under fortsättningskursen och kandidatkursen genomförs två träffar per kurs (närvaro obligatorisk) i Lund.


 • Underrättelseanalys flashback

  Litteraturlista för UNDA14 Underrättelseanalys: Grundkurs, 30 högskolepoäng (G1N) Intelligence Analysis: Level 1, 30 credits Litteraturlistan fastställdes av Statsvetenskapliga institutionens styrelse Delkurs I. Staten och underrättelseväsendet (7,5 hp) Summa sidor: 1 sidor Agrell, Wilhelm, Sprickor i järnridån.

 • underrättelseanalys grundkurs lund

 • Underrättelseanalys lund

  Underrättelseanalys: Grundkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Intelligence Analysis G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements This is a translation of the course syllabus approved in Swedish.

  Underrättelseanalys: fortsättningskurs

  UNDA14 – @Underrättelseanalys: Grundkurs på distans 30hp. Hösttermin. (Eden), Lund Postadress: Box 52, 00 LUND. Telefon expedition: 82

  Underrättelseanalys försvarshögskolan

  Underrättelseanalys: Grundkurs. Är du intresserad av att lära dig mer om inhämtning av information som bland annat kan förhindra terrorhandlingar, grov organiserad brottslighet och främmande makts underrättelseverksamhet? Underrättelseanalys skulle då kunna vara ämnet för dig! Delkurs 1. Staten och underrättelseväsendet (7,5 hp.
 • Underrättelseanalys kandidatkurs
  1. Underrättelseanalys: grundkurs kurslitteratur

  Underrättelseanalys: Grundkurs; Grundkurs i medicinsk rätt; Utvidgad juridisk introduktionskurs; Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt; Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess; Amning och amningsstöd; Nationalekonomi, grundkurs (Kurspaket, distans) Socialt arbete: Grundkurs; Internetbaserad juridisk introduktionskurs.