Regler för kattägare


 • Registrera katt jordbruksverket
 • Måste man registrera katt?

  Det finns inga särskilda regler för kattpensionat. Om katten är svårt sjuk eller skadad så måste en veterinär undersöka den och den ska få lugn och ro i ett närbeläget, lagom uppvärmt utrymme. Om katten är sjuk har den troligen redan smittat andra katter innan det den visade symtom.


   Ny lag katter 2023

  Det finns ett flertal lagar och regler som varje kattägare ska känna till. Är man medlem i SVERAK gäller även att man ska följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En ansvarsfull kattägare tycker att lagtexterna är rätt självklara – men tyvärr tar inte alla kattägare sitt ansvar.
 • regler för kattägare


 • Registrera katt jordbruksverket

 • Alla katter har samma behov och samma rätt till skötsel och omsorg. Du ska se till din friska katt minst två gånger varje dag. Nyfödda kattungar, sjuka och skadade katter behöver ses till oftare. Detta gäller oavsett om du har din katt för sällskap eller för att hålla borta skadedjur från din gård.


 • Nya regler katt 2022

  Nya regler för hund- och kattägare. Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund.

  Koppeltvång katt

   Regler för katt i lägenhet Du som skaffar katt och bor i hyreslägenhet har ansvar för att din katt inte förstör, skrämmer eller stör dina grannar. Din hyresvärd kan ha särskilda regler gällande husdjur så ta reda på vad som gäller just där du bor. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador som din katt orsakat på.

  Jordbruksverket katt

  För katter gäller att de ska ha tillsyn minst två gånger per dag, även utekatter. Även med tillsyn av katten två gånger per dag, kan katten förstås orsaka skada eller olägenhet, men det finns inte någon kattägare som blivit dömd för bristande tillsyn av katt och hund.

  Nya regler för katter

  En katthona måste vara minst 10 månader gammal för att få användas vid planerad parning. Katter som används i avel ska vara i god form fysiskt och psykiskt. Man får inte avla på katter som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som det finns en risk att avkomman ärver.

  Registrera katt

  Några regler som jag kan se som rimliga kan vara att katter inte får gå fritt i bostadsrättens gemensamma lokaler, som hiss, trappuppgång och tvättstuga. Men jag svårt att se att en ordningsregel som förbjuder katten från att vistas inom bostadsrättens område att vara rimlig.