Centrum för integration och flerspråkighet


 • Enhetschef sollentuna kommun

 • Modersmålsundervisning

  Centrum för Integration och Flerspråkighet. Modersmål i Sollentuna. Frågor och svar om modersmål. Varför modersmål? Modersmålsdagen

  Modersmålsdagen sollentuna

   Hitta hit. Om du kommer med pendeltåg ska du gå av vid Sollentuna station. Resan tar 16 min från Stockholm City och 12 min från Upplands Väsby. Därefter tar du buss eller till Rudbecks, eller buss eller till Edsbacka. Bussresan tar ca 5 minuter.

  Cifs skola

  Institutionen för svenska och flerspråkighet består av enheterna Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska och nordiska språk, Svenska som främmande språk och Tolk- och översättarinstitutet. Vi är en del av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.


  Jenny hygins

  MultiMind-projektet. MultiMind är en forsknings- och utbildningsplattform som ska leda till genombrott inom flerspråkighetsforskningen genom att anlägga ett tvärvetenskapligt synsätt. Projektet har fått stöd från EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder. Läs mer om MultiMind-projektet.

  Lediga jobb i sollentuna centrum

  Centrum för flerspråkighet är vägen in i den svenska skolan för barn och ungdomar. Det är en väg som skapar förutsättningar för fortsatt lärande, en väg som tillvaratar elevernas kunskaper och erfarenheter och en väg som ser till varje individs förutsättningar.


   Centrum för flerspråkighet

  Poddavsnitt med Anna Kaya och Nihad Bunar. I avsnitt 29 av Skolforskningsinstitutets podd kan vi höra Anna Kaya och Nihad Bunar samtala utifrån rapporten Nyanlända i utbildning. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

  Enhetschef sollentuna kommun

 • Flerspråkighet i förskolan. I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan. Globalt sett är det vanligt att barn kan flera språk.


 • Sollentuna kommun modersmål

  Konferenser, kurser och utbildningar. Sveriges största utbildare inom integration, mångfald, flerspråkighet och kultur. Urval av våra konferenser och kurser.
 • centrum för integration och flerspråkighet