Är löneavtalet klart för kommunal


Kommunal a-kassa

Nej, Kommunal kräver löneökningar till alla medlemmar. Men på grund av den tuffa inflationsekonomi Sverige befinner sig i måste vi satsa lite extra på de med minst marginaler. Kommunal menar att vi inte kan acceptera att vi ska ha fattiga arbetare i Sverige.

Löneavtal 2023

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Visita gällande löner och allmänna anställningsvillkor för måltids- och logiverksamhet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Foto: Kommunal. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari till och med den 31 augusti Löneökningar.

Löneökning 2023 unionen

Kommunal driver att lägstalönerna för anställda i kommuner och regioner höjs med kronor den 1 januari Låglönesatsningen kommer Kommunal driva i nästa års förhandlingar med SKR. Detta gäller även anställda i vårdföretag med Sobonaavtal.


Löneökning 2023 procent

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga både arbetsgivare och anställda, ska få information, lokala löneförhandlingar ska genomföras till exempel och andra delar av avtalet kan behöva anpassas.

Kollektivavtal skr kommunal

En nyckelpunkt inom kollektivavtalen beträffande lön är att när en anställd som är ny har skaffat sig mer arbetserfarenhet och fått mer ansvar, klättrat i svårighetsgrad m.m., så ska den individuella lönesättningen ta form. Om inte du som arbetsgivare tar tag i detta så kan du få problem med facket och missnöjda anställda.

  Löneökning 2023 inflation

Det centrala löneavtalet innehåller många olika delar som man på lokal nivå behöver ta ställning till och anpassa till arbetsplatsen. Därför förhandlar Unionens klubb och din arbetsgivare om ett lokalt löneavtal som talar om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats.
 • Ob-tillägg kommunal

 • är löneavtalet klart för kommunal
 • Förväntad löneökning 2023

   Det lokala löneavtalet handlar då om hur det centrala löneavtalet ska tillämpas på just det företag där du är anställd. Individuell nivå. Det finns dessutom en tredje avtalsnivå - den individuella nivån, vilket är det anställningsavtal som du och din chef sluter.


 • Löneökning 2023 procent
 • Ob-tillägg kommunal

 • Löneavtal för medarbetare inom kommunal sektor Publicerad 3 november Arbetsgivarorganisationen Sobona uppger att man ingått ett avtal som gäller cirka medarbetare inom.