Läsning för de yngre


Läroplanen för förskolan

Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Skolbiblioteksverksamhet främjar läsning och bildning. Genom att erbjuda en stimulerande läsmiljö och ett varierat utbud av texter kan skolbibliotek stödja skolans läsundervisning.

Förskoleelever

  – Unga har en fantastisk förmåga att uppfatta kortfattade sms och emojis, men för att utveckla språk och tankeförmåga krävs längre texter, säger han.


 • Läroplanen för förskolan
 • Boksamtal med små barn

  Film: Enskild och gemensam läsning från förskoleklass till årskurs 3 ( min) I filmen samtalar en skolbibliotekarie och en forskare om olika delar av förmågan att läsa och hur arbetet på skolan kan utformas för att stärka de yngre elevernas läsning.

  Boksamtal frågor

  Den här boken är för de yngre åldrarna- Kraftjejerna, Vampyrina. Där man som vuxen kan läsa sidan med mycket text och eleven läser sidan med lite text. “Om vi ska kunna minska våra arbetsinsatser med enskilda elever så måste vi ligga steget före” Hur gick du vidare när du såg vilket behov som fanns på skolan?.

  Lpfö 18

  Här är ett exempel på hur du kan skapa uppgifter för de yngre eleverna som jobbar hemifrån med sin läsning. Tanken är att ge ett tips som ger inspiration til.

  Högläsning engelska

  I ryggsäckarna för de yngre barnen finns Ann Forslinds böcker om Bäbis. Bäbis är en liten nyfiken filur med mycket energi och upptäckarlust. Böckerna beskriver igenkännande vardagens dramatik och hur små händelser blir stora upplevelser i det lilla barnets värld.

   Forskning om läsning

  intresse för läsning. Högläsningen ger också barn tillgång till en social inkörsport, där pedagoger och föräldrar kan komma att stå som förebilder för att högläsning är kul och givande (a.a). Kunskaper om högläsning är viktigt för att kunna se ett mönster och utveckla sin fantasi vid högläsningssituationen.


 • läsning för de yngre
 • Fakta om högläsning

 • Fakta om högläsning

 • eftersom läsning har en stor betydelse för varje elevs skolgång och kommande framtid. Genom vårt intresse för elevers läsvanor vill vi ha möjligheten att ta del av det som redan finns och att skapa nya vägar att gå för att ge eleverna de bästa förutsättningar att lyckas.