Beteendestörningar orsakade av alkohol


  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation F Lindrig alkoholintoxikation Y Måttlig alkoholintoxikation Y Svår alkoholintoxikation Y Mycket svår alkoholintoxikation Y Etanol T Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen.
 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade


 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

   Den ärftliga sårbarheten medför att ett alkoholberoende kan utvecklas tidigare vid en given konsumtionsnivå. Även miljöfaktorer, exempelvis stress, social utsatthet och exponering för trauma, tycks öka risken för utveckling av alkoholberoende.


 • ICDSE, förslag: F Skadligt
 • Alkoholberoende med fysiologiska tecken på beroende

  F Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad G Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol.


  Icd f00-f99

  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, ospecificerade. ICD kod för Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, ospecificerade är F Diagnosen klassificeras under kategorin Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10),.

  ICD kod för Alkoholdemens är

  FA – Alkoholdemens. ICD kod för Alkoholdemens är FA. Diagnosen klassificeras under kategorin Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), som finns i kapitlet Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (FF99) (FF99).

  Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade

 • Sjukdomsbördan kan förklaras av att alkohol orsakar både psykisk och fysisk ohälsa. Alkohol leder till ökad risk för sjukdomar och skador. Risken att drabbas av icke smittsamma sjukdomar kan öka vid konsumtion av alkohol det gäller till exempel beroendesyndrom, blodtrycks-, lever- och cancersjukdomar.


 • beteendestörningar orsakade av alkohol


 • Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av

  störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G), alkoholutlöst polyneuropati (G), alkoholutlöst.

  ICDSE, förslag: F Skadligt

  Denna grupp störningar innefattar en rad olika svårighetsgrader, allt ifrån nikotinberoende och koffein abstinens till kroniska psykoser. Gruppen störningar kallas Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser i ICD