Köra gods med lastbil


Transportstyrelsen trafiktillstånd kontakt

  Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra styrelsen.

Trafiktillstånd lastbil

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Yrkestrafiktillstånd

Med vår lastbilstjänst transporterar du enkelt både standard- och kylcontainrar till Sverige från valfri lastningsplats i Fastlandskina. Ledtiden är ca dagar, beroende på vart i Kina du vill skicka ditt gods ifrån. Utöver tidseffektiviteten är lastbilsfrakt även en mycket praktisk lösning för att frakta farligt gods och batterier.


 • köra gods med lastbil
 • Trafiktillstånd eget gods

  Gods kg eller högst 1 m3. Max längd 1,6 meter. Ingår 20 minuter för last & lossning. kr. Stora volymtillägget (Skåpbil) Gods upp till totalt kg hanterbart gods. Max längd meter. Ingår 20 minuter för last & lossning. Debiteras per skåpbilstimme.


  Transportstyrelsen yrkestrafik taxi

  Om du vill transportera gods eller personer med buss eller lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens. Vem behöver ett yrkestrafiktillstånd för gods? Du som transporterar någonting mot betalning behöver ett trafiktillstånd för gods.

  Kontrollera trafiktillstånd

  När bergsprängare tar med sig sprängkapslar och sprängämnen för att utföra ett arbete så ska bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) följas. Enligt ADR kan transporten ske på två sätt, ett förenklat och ett där alla bestämmelser måste följas.

 • Trafiktillstånd undantag

  1. Trafiktillstånd lastbil undantag

  Matz Åkare i Lycksele AB, Umeå. Sommarjobb!Distribution med lätt lastbil. Beroende på vilken linje du får handlar det om att köra ut gods, paket, tidningar eller ska vara noggran, rapp i steget, ansvarstagande och soc.

  Trafiktillstånd undantag

 • Med ett C1-körkort får du köra personbil och lastbil som väger maximalt 7,5 ton. En släpvagn får väga högst kg. C1E – Medeltung lastbil med tungt släp. Åldersgräns: 18 år. Även här gäller 7,5 ton som maximal vikt för fordonet. Om du kopplar på ett släp får den sammanlagda vikten vara 12 ton. C – Tung lastbil.