Årsmöte kommunal örebro


 • årsmöte kommunal örebro
 • Vård och omsorg örebro jobb

   Årsmöte. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls en gång om året. Här får föreningens medlemmar vara med och fatta beslut och välja funktionärer inför det kommande verksamhetsåret.

  Kommunal västra svealand

  I sektion Södra Örebro Län ingår anställda vid Askersunds, Hallsberg, Laxå, Kumla och Lekebergs kommuner, trossamfund samt privat och kooperativ verksamhet inom kommunen. Skogsdunge med blomsteräng. Foto: Kommunal. Ordförande för sektion Södra Örebro län är Kristoffer König.

  Kommunal kontakt

  I Örebro kommun finns 13 nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Nämnderna har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och de flesta består av 15 ledamöter och 9 ersättare.


   Kommunal a-kassa örebro

  Årsmöte i sektion Örebro skola-teknik hölls igår 16 februari i digital form. Årsmötet fortlöpte smärtfritt med 24 medlemmar närvarande och Folksam Jump to Sections of this page.

  Kommunal kumla

  När sektion Örebro vård och omsorg bjöd in vikarier till en medlemsutbildning med syfte att nå ut till fler visstidsanställda visade det sig bli en riktig framgång. Cirka personer anmälde sig och genom utbildningen lyckades sektionen värva visstidsanställda som nya medlemmar.

  Kommunal örebro län

  LO-distriktets årsmöte 28 april. LO-distriktet genomförde sitt årsmöte onsdagen den 28 april. På mötet genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar och val till LO-distriktets styrelse. Mötet gästades bland annat av LOs andre vice ordförande Lisa Bengtsson och Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfvén.


  Kommunal facket örebro kontakt

  Medlemmar i sektion Norra Örebro län är varmt välkomna till årsmöte den 6 mars Mötet sker på Lindesbergs Stadshotell med start (Obs! Sluttiden är endast en cirka tid.) Vi kommer bjuda.
 • Kommun örebro
 • Kommun örebro

 • 9§ - Årsmöte Örebro Stadsmissions högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen ska hålla årsmöte senast i april månad på dag som styrelsen bestämmer. Därutöver kan extra föreningsmöte hållas i enlighet med 11§. Medlemmarna kallas till årsmöte och extra föreningsmöte minst två veckor i förväg. Styrelsen kan.