Formellt inflytande


 • Det är också en
 • Delaktighet och inflytande i förskolan

  Translation for 'formellt inflytande' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

  Skolverket delaktighet och inflytande

  inflytande s: She holds considerable weight in his decision-making. weight n (statistics: coefficient) inflytande s: The analysis shows that income has considerable weight in who buys expensive cars. leverage n: figurative (influence) inflytande s: Talk to him. He has leverage with the city council. sway n (influence) inflytande, påverkan s.


  Social delaktighet

  Vi vill se ökat inflytande för brukare och personal i offentlig service. Personer som känner sig rättvist behandlade och har stöd och inflytande på jobbet har mindre sömnstörningar visar en ny rapport. Man oroade sig för dess destruktiva inflytande och framhöll hur polackernas attityd till judar utnyttjades av tyskarna i propagandasyfte.

   Harts delaktighetsstege

  Det första innebär inflytande i formella sammanhang som till exempel klassråd och elevråd, medan informellt inflytande handlar om elevers delaktighet i beslut som rör undervisningen (till exempel vilka arbets- och redovisningsformer som kan användas). Elvstrand () benämner delaktighet i form av beslutsfattande som politisk delaktighet.


  Yngre elevers attityder till skolan

  inflytande (also: påverkan, influens) volume_up. influence {noun} more_vert. EU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet. expand_more The Union and its Member States have an increasing influence on development aid. inflytande (also: makt, överlägsenhet) volume_up. ascendant {noun}.

  Skolverket och Skolinspektionen och deras

  Visst skulle vi få inflytande i EU om vi väljer att gå med, men EU skulle få ett ännu större inflytande över oss, vilket väl är deras mål. - Många unga tror att demokrati är ett sätt för mig att få inflytande just nu, att få min egen vilja igenom, vilket är ett ganska skruvat synsätt.

  Det är också en

 • Föräldrars rätt till inflytande och närdemokrati är grundidéer både i SDN-reformen och i den nya läroplanen.; Ungdomsstyrelsen har, tillsammans med 15 statliga myndigheter, undersökt hur väl regeringens mål för ungdomspolitiken uppfyllts vad gäller ungdomars rätt till inflytande och ett självständigt liv.
 • Också klassråd som en formell

   Eriksson & Bostedt förklarar elevinflytande som formellt och informellt elevinflytande där formellt inflytande sker i form av olika råd såsom klassråd eller elevråd. De menar vidare att även individuella utvecklingsplaner (IUP) också är en form av formellt inflytande.

 • formellt inflytande