Alkohol i sverige statistik


Permanenta skador av alkohol

Totalt 16 procent uppgav en riskkonsumtion av alkohol de senaste 12 månaderna vid mätningen i Hälsa på lika villkor, jämfört med 18 procent Monitormätningarna visade att 32 procent av den vuxna befolkningen uppgav en riskkonsumtion de senaste 30 dagarna, jämfört med 34 procent

Hur påverkar alkohol kroppen långsiktigt

 • Bilden visar alkoholkonsumtionen för personer 15 år och äldre i ren alkohol per år under , och Siffrorna är hämtade från Monitormätningarna. 8,67 liter ren alkohol motsvarar ungefär 90 flaskor vin, stycken 50 centiliters burkar med starköl eller 31 flaskor med sprit.
 • alkohol i sverige statistik
 • Alkoholism i sverige jämfört med andra länder

  Försäljningen av alkoholhaltiga drycker ökade med 13 procent under jämfört med – Ökningen förklaras främst av ökade konsumtion. Priserna steg med 1,2 procent under förra året, medan den sålda volymen steg med 11,7 procent, säger Daniel Wester, statistiker på SCB.


  Alkoholkonsumtion statistik

  Alkohol. Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för år , dog män och kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos. Detta motsvarar 29,8 män och 8,9 kvinnor per invånare. Alkoholrelaterad dödlighet är alltså mycket vanligare bland män än bland kvinnor.

  Riskkonsumtion alkohol

   I Sverige drack män ungefär 14,5 liter ren alkohol och kvinnor 4 liter. I Kina drack männen ungefär 12 liter jämfört med kvinnornas 2,5. 3 Konsumtionsutvecklingen innebär att världen inte verkar nå de globalt uppsatta målen om att alkoholens skadeverkningar ska minska.

  Alkoholism danmark vs sverige

  Drunkningsstatistik. Varje månad sammanställer vi de drunkningar som sker i Sverige och presenterar resultaten här på hemsidan och på MyNewsdesk. Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund.

  Hur mycket dricker en alkoholist per dag

  I en studie av den svenska vuxna befolkningen ( år) var 4 procent alkoholberoende (3,1 procent av kvinnorna och 4,8 procent av männen). Det motsvarar omkring personer som är alkoholberoende (Sundin mfl. ).

 • Hur påverkar alkohol kroppen långsiktigt

  1. Alkoholkonsumtion sverige

  Hur mycket dricker vi? I Sverige dricker vi i snitt 8,7 liter ren alkohol per år och invånare över femton år. Det är mindre än genomsnittet för både EU och Europa i stort (1). Under de senaste tio åren har den totala alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 8 procent (2).