Unionen försäkring sjukdom


Unionen försäkring bliwa

Sjukdom dag Med kollektivavtal får du även sjuklön från arbetsgivaren. Från sjukdag 15 får du lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan som motsvarar knappt 80 procent av din lön upp till ett inkomsttak som motsvarar en årslön på 10 prisbasbelopp.

Unionen försäkringar som ingår

 • Unionens personförsäkringspaket via Bliwa ingår kostnadsfritt i tre månader för nya medlemmar som är fullt arbetsföra och uppfyller anslutningsvillkoren. Liv-, olycksfalls-, diagnos-, sjukförsäkring och sjukkapital. Läs mer: Försäkringar som ingår i medlemsavgiften för Unionen. Försäkringar du kan teckna som medlem i Unionen.


  1. Sjukförsäkring unionen

  Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den sjukes yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Utgångspunkten har varit att total medicinsk invaliditet ( %) föreligger när ingen funktion finns kvar.

  Unionen försäkring olycksfall

  Försäkringar för dig som är pensionärsmedlem. Som pensionärsmedlem kan du behålla tre av Unionens personförsäkringar (liv-, diagnos- och olycksfallsförsäkring) via Bliwa. Men det krävs att du har dem som yrkesverksam medlem. Läs mer på sidan pensionär. Du har även fortsatt möjlighet att via If förmånligt teckna försäkringar.

 • Unionen försäkringar som ingår
 • Unionen hemförsäkring folksam

   Ekonomisk första hjälp. Om du drabbas av en, i försäkringen ersättningsbar, allvarlig sjukdom betalar vi ut 50 kronor så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Diagnoser och händelser som kan ersättas är bland annat cancer, stroke och öppen hjärtoperation.

  Bliwa unionen pensionär

  Din försäkring ersätter också oväntade utgifter så som förstörda kläder, tandläkarkostnader, vårdkostnader och mer därtill. Om du vill behålla försäkringen som du får i startpaketet kostar den bara 34 kronor per månad, gäller dygnet runt och ersättningen är alltid skattefri.

 • Unionen försäkringar kollektivavtal

 • unionen försäkring sjukdom

 • Unionen försäkring pensionär

  Med en diagnosförsäkring har du rätt till ersättning redan sju dagar efter att diagnosen är ställd. En majoritet av de som får ersättning från vår diagnosförsäkring har diagnostiserats med någon av de tre sjukdomarna hjärtinfarkt, stroke eller cancer.

  Unionen försäkringar kollektivavtal

  Första dagen du är sjuk ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Till en början kommer du få sjuklön. Det innebär att din arbetsgivare betalar ut 80 % av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga sjuklön du får under en vecka.