Direktupphandling process


  Direktupphandling ramavtal

Direktupphandling kan användas i fyra situationer: om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det finns synnerliga skäl.
 • Direktupphandling tröskelvärde
 • Avtalsspärr direktupphandling

  Direktupphandling Du kan direktupphandla när upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivna i upphandlingslagarna. Det finns inga krav i upphandlingslagarna för hur en direktupphandling ska gå till.


 • Otillåten direktupphandling


 • Otillåten direktupphandling

  En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Detta innebär att den upphandlande organisationen har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.

  Direktupphandling lou belopp

  Läs mer om process och handlingar i ’Att genomföra direktupphandling’ eller ’How to conduct a direct award procurement’. Du kan också vända dig till Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen för råd och stöd. Beställning av upphandling (även direktupphandling) värde över SEK.

  Direktupphandling 2023

   29 september lanserade Göteborgs Stad en ny gemensam process för direktupphandlingar. Sedan dess har intresset varit stort. 23 av stadens förvaltningar och bolag har nu börjat införa direktupphandlingsprocessen i sina verksamheter. – Vi tycker att processen är tydlig och enkel att följa. Stödmaterialet känns dessutom genomarbetat och komplett, säger Johan Bodarsjö.


  Tilldelningsbeslut direktupphandling

  Process Köpa in varor och tjänster Luleå tekniska universitet 87 Luleå 10 00 Direktupphandling under beloppsgränsen Värdegräns för direktupphandling Direktupphandling är tillåten om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av det.
 • direktupphandling process

 • Direktupphandling belopp

  Vid direktupphandling gäller inte samma regler som vid en offentlig upphandling såsom att inköpet måste publiceras. Därför finns det heller ingen komplett databas såsom det gör med offentliga upphandlingar. Men du kan hitta direktupphandlingar på eller någon av de andra databaserna som publicerar upphandlingar.

  Direktupphandling tröskelvärde

 • Direktupphandling är det minst krav- och regelstyrda upphandlingsförfarandet och till skillnad från de andra förfarandena kan den upphandlande myndigheten kontakta enskilda leverantörer direkt och göra offertförfrågningar.