Färdtjänst kostnad dalarna


 • Färdtjänst ansökan blankett

 • Sjukresa dalarna

 • Med Resekort Färdtjänst reser du gratis inom Dalarnas län. Kortet gäller på alla Dalatrafiks bussar samt på tåg som körs av Tåg i Bergslagen. Kortet gäller inte på SJ-tåg.


 • Färdtjänst telefonnummer

  För upplysning om buss- och tågtider i Dalarna, kontakta Dalatrafiks kundservice. Telefon 95 95 95 eller gå in på vår hemsida Du bokar tågbiljetter, sjukresebuss och sjukresa med taxi/specialfordon hos Dalatrafiks BC på telefon 00


   Färdtjänst dalarna blankett

  Riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag () om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänstansökan avser resor utanför Dalarna.

 • färdtjänst kostnad dalarna
 • Boka färdtjänst dalarna

  Avgifter och kostnader för patient/brukare. Regionfullmäktige beslutar om avgifter. Hjälpmedel förskrivs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen och hjälpmedel är därmed en del av hälso- och sjukvårdens samlade insatser till den enskilde. Högkostnadsskydd för hjälpmedel & nya patientavgifter för hjälpmedel 1 januari

  Färdtjänst ansökan blankett

  färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen samt att resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren inte får begränsas till antalet. Detta är inte något bekymmer i Dalarna då tillståndshavarna beviljas fritt antal färdtjänstresor. En reducerad egenavgift är en förmån som går utöver vad.

  Färdtjänst ansökan

   En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan. Hur många Färdtjänstresor får man per månad? Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst.

  Regler färdtjänst

  En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan. Summan du ska betala för en resa räknas ut automatiskt utifrån din beställda resa och inte utifrån den väg som föraren kör.


  Vad krävs det för att få färdtjänst

  Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.
 • Sjukresa dalarna