Allemansrätten privata tomter


  Vad är allemansrätten

Allemansrätten. I Norden har vi sedan urminnes tider haft rätt att röra oss fritt i skog, mark och över vatten. Däremot får du inte röra dig i odlingar och på tomtmark. Rätten att röra sig fritt kallas allemansrätt. Grundregeln lyder: du får inte störa och inte förstöra.

Allemansrätten broschyr

Håll avstånd till hus och privata tomter Att promenera över någon annans mark är tillåtet så länge marken inte tar skada av detta. Däremot är det straffbart att gå över privat tomt, nysådd åker eller annan ömtålig äga.

 • Allemansrätten för barn
 • Allemansrätten lag

  Allemansrätten är ingen lag, utan en mycket gammal samling rättigheter, men också skyldigheter. Sedan är den inskriven i vår grundlag. Allemansrätten ger oss frihet att vistas i skog och mark och berättar hur vi bäst visar hänsyn mot djur och natur, markägare och andra besökare.
 • allemansrätten privata tomter


 • Allemansrätten historia

  Tälta en natt. Vem som helst får tälta ett dygn i naturen, även i grupp med två–tre tält. För större grupper än så och många tält behövs markägarens tillstånd, eftersom risken för slitage och sanitära problem är större. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

  Allemansrätten tälta

   Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Men en tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen". Detta gäller för vad som är att betrakta som tomt.


  Allemansrätt norge

  Allemansrätten är ingen lag, utan en mycket gammal samling rättigheter och skyldigheter. Sedan är den inskriven i vår grundlag. Allemansrätten ger oss frihet att vistas i skog och mark och berättar hur vi bäst visar hänsyn mot djur och natur, markägare och andra besökare.

  Allemansrätten för barn

 • Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Tomter är området nära gårdar och bostadshus där de som bor har rätt att inte bli störda. Om du korsar en hage, måste du vara noga med att stänga grindarna efter dig. Undvik att cykla.
 • Privat mark

  Allemansrätten kan sammanfattas i orden inte störa - inte förstöra. ALLEMANSRÄTTEN ALLEMANSRÄTT OCH ALLEMANSVETT Den svenska naturen står öppen för oss alla. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. (Den tillåter inte vad.


 • Allemansrätten historia