Vem får köra min tjänstebil


Skatteverket förmånsbil

  En tjänstebil är en bil som är tillgänglig på arbetsplatsen, och som endast får användas vid resor i tjänsten. Enligt Skatteverket får en tjänstebil dock användas för privata syften, men bara i så kallad ”ringa omfattning”. I praktiken innebär det maximalt mil vid högst 10 tillfällen varje år.

När är det lönsamt med förmånsbil

 • Om du kommer köra mer än 3 mil i tjänsten under inkomståret kan arbetsgivaren minska ditt bilförmånsvärde med 25 procent. Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet och du uppfyller kravet kan du själv minska det i din inkomstdeklaration.
 • Tjänstebil eller förmånsbil

  Om du har en tjänstebil så är körjournalen ett bra bevismedel för att visa hur bilen används. Ta gärna del av Skatteverkets rekommendationer på hur en körjournal ska fyllas i. Det ska även tilläggas att resor till och från arbetet räknas som privata resor, förutom i vissa särskilda fall.

  Lön istället för förmånsbil

  För en bil som får användas endast i tjänsten, eller en privatägd bil, är det ofta inte någon tvekan om vem som får använda den. Med en förmånsbil som får användas även privat är det lite svårare. Ska bilen få lånas ut, som en privatägd bil, för att grannen ska köra till sommarstugan eller en avlägsen släkting till fjällen?.

  Hur fungerar förmånsbil

  Bilarna leasas av arbetsgivaren, medan medarbetaren står för alla kostnader. Det blir billigare för medarbetaren än att leasa en likadan bil privat, eftersom medarbetaren betalar en del kostnader med sin bruttolön. Dessutom har arbetsgivaren ofta rabatter hos bilåterförsäljare.


 • När är det lönsamt med förmånsbil

 • Tjänstebil 2023

  Vem får köra företagsbil? Alla som ska använda företagsbilen måste vara myndiga och ha ett giltigt körkort. I annat fall gäller inte bilförsäkringen. De anställda måste få information om vilka bilar de har tillgång till och varje år måste körkortets giltighet kontrolleras.

  Räkna ut lön med förmånsbil

  Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat.

   Får familjemedlemmar köra förmånsbil

  När en anställd får en förmånsbil räknas det som en löneförmån som den anställde ska betala skatt på. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som fastställs av Skatteverket. Förmånsvärdet läggs ovanpå den anställdes lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt precis som vanligt.
 • vem får köra min tjänstebil