Jaget är en illusion


  › artikel › jaget-ar-en-illusion.

På färden träffar han också människor med Alzheimers sjukdom, epilepsi och andra tillstånd som ställer frågan om jaget på sin spets. En läkare berättar om Graham, en årig man med Cotards syndrom. Graham upplever att han är hjärndöd. Läkaren påpekar att Graham ju kan se, höra, prata och tänka.


Vad är ett jag?

– Jaget är en illusion, åtminstone om man med ett jag menar något slags inre väsen som existerar genom hela livet, som håller reda på minnen och som fattar beslut, säger Susan Blackmore, verksam vid University of the West of England i Bristol, Storbritannien.
 • Det finns teorier om
 • Jaget var nu slutgiltigt

  Hypotesen att jaget är en illusion innebär att jaget inte påverkar någonting. Jaget är som ett kugghjul i en maskin som snurrar på i takt med alla andra hjul, men utan att på något sätt vara kopplat till maskineriet. Enligt evolutionsteorin kan det inte finnas sådana processer i levande varelser, allra minst i högt utvecklade sådana.
 • Med stöd av neurovetenskap hävdar
 • Med stöd av neurovetenskap hävdar

  Navid pratar med hjärnforskaren och läkaren Pontus Wasling om det mänskliga medvetandet och hjärnans konstruktion. Vad händer i hjärnan när vi mediterar och.

  Hypotesen att jaget är

   Mystik betecknar en religiös eller filosofisk åskådning vars anhängare söker nå förening med det översinnliga eller gudomliga eller kännedom om den sanna verkligheten genom att kontemplativt fördjupa sig i den inre erfarenheten. Ordet används även om psykisk inriktning, om själsupplevelse och dylikt varigenom en dylik förening.
 • jaget är en illusion
 • Genom att manipulera sinnesyntrycken

  Translations in context of "JAGET ÄR EN ILLUSION" in swedish-english. HERE are many translated example sentences containing "JAGET ÄR EN ILLUSION" - swedish-english translations and search engine for swedish translations.

  Synen på jaget som en illusion

  Den beskriver en högst vardaglig situation: vi gör det vi inte vill göra, eller inte anser att vi borde göra. Alternativ­t låter vi bli att göra det vill, eller borde. Ett ”jag” som uppfattats som viljans och moralens hemvist blir ytterst ansvarigt för våra handlingar.

  Det finns teorier om

 • Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori. Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken) och den ekonomiska.