Aktieägartillskott revisor


Aktieägartillskott bolagsverket

öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån. bli ett publikt aktiebolag och behöver höja aktiekapitalet till minst kronor. använda ett aktieägartillskott för att höja aktiekapitalet. slippa söka tillstånd för att minska aktiekapitalet.

  Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

En onlinekurs om hur villkorade och ovillkorade aktieägartillskott fungerar skattemässigt, enligt aktiebolagsreglerna och i redovisningen. Här får du en genomgång av reglerna blandat med praktiska råd och tips. Just nu får du 20 % rabattpå alla onlinekurser!.


Återbetalning av aktieägartillskott

  Mallar. Logga in i vår e-tjänst Du kan anmäla bland annat: registrering av aktiebolag där aktierna betalas kontant. adressändringar. styrelse och revisor. företagsnamn, verksamhet och andra ändringar i bolagsordningen. egen avgång. vinstutdelning.


Ovillkorat aktieägartillskott

 • Det finns två typer av aktieägartillskott: Ovillkorat och villkorat. Ovillkorat aktieägartillskott. Om en aktieägare lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott är syftet att tillskottet inte ska betalas tillbaka, utan ses som ett permanent tillskott av kapitalet.

 • aktieägartillskott revisor


 • Ovillkorat aktieägartillskott
 • Villkorat aktieägartillskott mall

  Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas tillbaka innan någon annan utdelning lämnas.

  Aktieägartillskott årsredovisning

  Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är ­kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på ­obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartill­skott kan vara ovillkorat eller villkorat. Publicerad.
 • Aktieägartillskott årsredovisning
 • Aktieägartillskott bokföring

  Koncernbidrag och aktieägartillskott. Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.

  Beslut om aktieägartillskott

  Aktieägartillskott kan göras genom betalning av likvida medel, men det är även möjligt att tillföra tillgångar för att användas i aktiebolaget (förutsatt rätt värdering) eller genom att göra en skuldavskrivning på en fordran man har på aktiebolaget.