Länsrätten västernorrland


 • Länsstyrelsen västernorrland miljö


 • Länsstyrelsen västernorrland miljö

 • Länsrätten i Västernorrlands län var den enda länsrätten i Sverige som i sin domkrets hyste en kammarrätt med annan kansliort än länsrätten. Västernorrlands län hör från den 15 februari till domkretsen för Förvaltningsrätten i Härnösand.
 • Länsstyrelsen sundsvall

   Länsrätten i Västernorrlands län var en av Sveriges länsrätter. Dess domkrets omfattade Västernorrlands län. Kansliort var Härnösand. Länsrätten i Västernorrlands län låg under Kammarrätten i Sundsvall.


   Västernorrland län

  Västernorrland County (Swedish: Västernorrlands län) is a county in the north of Sweden. It is bordered by the counties of Gävleborg, Jämtland, Västerbotten and the Gulf of Bothnia. The name Västernorrland means "Western Norrland", as it was in the western part of the original Norrland (northern Sweden and northern Finland).


  Länsstyrelsen västernorrland bidrag

  Länsrätten i Västernorrlands län - Facebook.


  Länsstyrelsen västerbotten

  Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.


  Länsstyrelsen västernorrland djur till salu

  Vid skapandet av Västra Götalands län å andra sidan, behölls de tre existerande länsrätterna men fick nya namn, efter sin ort snarare än efter sitt tidigare län. Landets då 23 länsrätter slogs den 15 februari samman till tolv domstolar med benämningen förvaltningsrätt.

  Länsstyrelsen härnösand

  Länsrätten i Västernorrland som ligger i Härnösand hanterar knappt mål om året. Chefen Ylva Johansson håller med om att det är en för liten organisation som lätt kan bli sårbar.
 • länsrätten västernorrland
 • Länsstyrelsen västernorrland djurskydd

  Länsrätten i Jämtlands län var en svensk länsrätt vars jurisdiktion gällde i Jämtlands län, inrättad och avskaffad efter ett beslut av Sveriges riksdag om en omfattande förändring av förvaltningsdomstolarna.
 • Länsstyrelsen västerbotten